30.01.2024

Seçkin Uz new Managing Director at elkon

In addition to his present and continuing role as Managing Director of SCHOTTEL Turkey, Seçkin Uz has been appointed Managing Director of SCHOTTEL’s sister company elkon.

Seçkin Uz new Managing Director at elkon

In his new position at elkon, Seçkin Uz will be dedicated to utilizing various synergies between propulsion specialist SCHOTTEL and electrical system integrator elkon. At the same time, he aims to strengthen elkon’s international growth and business development in the global maritime industry.

Seçkin Uz succeeds Ertuğ Yaşar, who held this position for nine years. “We’d like to thank Ertuğ Yaşar for his outstanding work,” says Andreas Block, CEO of parent company SCHOTTEL Industries, in acknowledgement of the previous MD’s achievements. “Ertuğ, and with him all of the directors, shareholders and staff, have made a significant contribution to bringing the company to where it is today, demonstrating their commitment to their customers.” Ertuğ Yaşar will leave elkon on 31 January 2024 and thus step down from all of his duties at the company.

Seçkin Uz was named Managing Director of SCHOTTEL Turkey in January 2022 and will continue to hold this post. He has also been closely associated with elkon in his role as Chairman of the Board since May 2023. SCHOTTEL Turkey and elkon are both located in Istanbul, Turkey.

Informationen on elkon. 

----------------------------------------------

elkon’un yeni Genel Müdürü Seçkin Uz oldu

Seçkin Uz, SCHOTTEL Türkiye'deki mevcut Genel Müdürlük görevine ek olarak, SCHOTTEL'in grup şirketi olan elkon'un da Genel Müdürü olarak atandı.

Seçkin Uz, elkon'daki yeni görevinde, sevk sistemleri uzmanı SCHOTTEL ile elektrik sistem entegratörü elkon arasında sinerji oluşturma üzerine çalışacak. Aynı zamanda, elkon'un uluslararası alanda büyümesini ve küresel denizcilik endüstrisindeki iş geliştirme süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Seçkin Uz, dokuz yıldır bu görevi yürüten Ertuğ Yaşar'dan görevi teslim aldı. Ana şirket SCHOTTEL Industries'in CEO'su Andreas Block, "Ertuğ Yaşar'a üstün çalışmaları için teşekkür etmek istiyoruz" dedi ve önceki Genel Müdür'ün başarılarını takdir etti. "Ertuğ ve onunla birlikte tüm yöneticiler, hissedarlar ve çalışanlar, şirketin bugün bulunduğu noktaya gelmesinde önemli katkılarda bulunmuş ve müşterilerine olan bağlılıklarını göstermişlerdir." Ertuğ Yaşar, 31 Ocak 2024 itibariyle, şirketteki tüm görevlerini bırakarak elkon'dan ayrılmaktadır.

Seçkin Uz, Ocak 2022'de SCHOTTEL Türkiye Genel Müdürü olarak atandı ve bu görevi sürdürmeye devam etmektedir. Uz, ayrıca Mayıs 2023'ten bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak elkon’da yer almaktadır. SCHOTTEL Türkiye ve elkon'un her ikisi de İstanbul'da bulunmaktadır.