Anwendungen » Rudderpropeller (SRP) » "Schmittenhöhe" Passenger vessel

"Schmittenhöhe"
Passenger vessel

"Schmittenhöhe"
Passenger vessel
2 x SRP 110 EST (185 kW each)
Lux-Werft, Germany
Schmittenhöhe-Bahn AG, Zell am Rhein, Austria