"White Rabbit"
Trimaran superyacht

"White Rabbit"
Trimaran superyacht

1 x SRT 800 (200 kW)
2 x SPJ 57 (200 kW each)
Echo Yachts, Australia
Private owner